REEM Nöropsikiyatri kliniğinde tüm psikiyatrik-nöropsikiyatrik hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Erişkin hasta grubunun tüm ruhsal ve psikolojik şikayetlerinde ilk başvuru birimi psikiyatri kliniğidir.

Kliniğimize başvuran hastalarda teşhise ve ayırıcı tanıya yönelik ilgili tüm tetkikler ve gerekli görüldüğünde istenecek nörogörüntüleme işlemleri kliniğimiz veya anlaşmalı olduğumuz kurumların bünyesinde yapılabilmektedır. Gerekli görüldüğünde teşhise yardımcı olarak istenebilen psikometrik testler klinik psikologlar tarafından ayrıntılı şekilde uygulanmaktadır.

Psikiyatrik yaklaşımlar çerçevesinde tanıya yönelik psikoterapötik görüşmeler hekim ile hastaya birebir görüşme imkanı sağlayabilecek poliklinik odalarında gerçekleşmektedir.

Psikiyatri kliniğimizde; Depresyon, Panik Bozukluk, Kaygı Bozuklukları, Bipolar Bozukluk, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Şizoafektif Bozukluk, Uyku Bozuklukları, Demanslar (Alzheimer vb.), Obsesif Kompulsif Bozukluk, Alkol ve Diğer Madde Bağımlılığı, Davranış Bozuklukları, Enüresis Noktürna (Gece Alt Islatma), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları (Vajinismus, Erken Boşalma) tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Kliniğimizde ayaktan başvuran hastalar randevulu olarak görülmektedir. Hastaların değerlendirilmesinde uluslar arası tanı ve sınıflandırma yöntemlerine uyulmaktadır.

Psikiyatri alanına giren başlıca rahatsızlıklar00433167

 • Depresyon
 • Panik bozukluk
 • Kişilik bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Aile sorunları
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluklar
 • Alkolizm
 • Madde bağımlılığı
 • Yeme bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Anksiyete bozuklukları
 • Dürtü kontrol bozuklukları
 • Sınav stresi
 • Sosyal fobi
 • Uyum bozuklukları
 • Tik bozuklukları
 • Bireysel psikoterapi
 • Psikolojik değerlendirmeler
 • Çocuk ve aile danışmanlığı
 • Ergen danışmanlığı

Daha fazla bilgi için;

– 0 (212) 281 91 91
– 0 (212) 417 88 88
– 0 (216) 302 00 02