Odaklanma Sorunu

Odaklanma Sorunu

Son yıllarda, iş adamlarının ve şirket yönetcilerinin ortak bir sorunu açığa çıkmıştır. özellikle işe yoğunlaşama ve odaklanamama şeklinde kısaca tarif edebileceğimiz bu proplem, gerek bireysel bazda önemli zararlara yol açabilirken hem de milli servetimizi de olumsuz etkilemektedir. Ülkemizin kalkınıp gelişebilmesi için aklı başında, ayakları yere basan, ne istediğini bilen, mantık ve muhakeme yeteneğinin üst sınırda olduğu, zeki, girişken müteşebbislere ihtiyacı vardır. İşte, yönettiği ya da çalıştığı iş yerinde , sorunları net görememe ve dolayısıyla düzgün ve akılcı çözüm üretememe, odaklanamamanın bir sonucudur. Konuya ve ortama hakim olabilmek ve dolayısıyla mantıklı, üretken hamleler yapabilmek, o işe düzgün odaklanıp yoğunlaşma suretiyle gerçekleştirilebilir. Bugun batan ya da iflas eden firmaların hemen hemen tümünde, odaklanma kusurları nedeniyle, idarecilerin işlerine yeterli konsantre olamamasının rol oynadığı bir gerçektir.

Halbuki periyodik aralıklarla yapılan TMS uygulamaları, odaklanma ve yoğunlaşma kusurlarını ortadan kaldırabilmektedir. Yöneticiler birkaç haftada ya da ayda bir TMS uygulamasından geçtikleri taktirde hem iş verimleri ve performansları maximum ölçüde yükselmekte, hem de idare ettikleri şirketlerini, uzun vade de genel konsepti ve portföyü itibariyle çok daha ileri noktalara götürmektedirler. TMS yapılan kişilerde odaklanma ve yoğunlaşma rahatça sağlanabilmekte, insanların yeni şeyleri öğrenme ve farklı ortamlara çabuk adapte olma yetenekleri inanılmaz ölçüde gelişmektedir. Kilitlenmiş beyin fonksiyonları TMS ile çözülmekte aynı bilgisayar misali resetlenmektedir. Manyetik şoklama ile beyinde aksama gösteren tüm fonksiyonlar, yeniden reorganize olmakta, beyin işlerliği bir ahenk ve nizam dahilinde sorunsuz çalışmaya tekrar geri dönmektedir.

Nitekim Obsessif Kompulsif Bozukluklar gibi, beyini bir virus gibi saran ve insanın başka bir şey düşünemediği, bozuk plak gibi gidip gelip sürekli aynı noktaya takıldığı, takıntı hastalıklarında, uygulanan TMS seansları, insanları takıntılardan kurtarmakta ve beyini tekrar eski işleyişine kavuşturmaktadır. Bu noktada iş adamı olsun, yönetici olsun ya da çalışan olsun, odaklanma ve yoğunlaşma sorunu yaşayan herkese, TMS tedavisini ve seanslarını öneriyoruz. Biz eminiz ki, odaklanma sorunlarınız düzeldikten sonra yaşayacağınız performans yükselmesi sonucunda elde edeceğiniz maddi kazançlar, TMS tedavisine ödeyeceğiniz mütevazi ödemeyi kat be kat aşacaktır.

Yorum Bırakın →