beyin-nörolojiREEM Nöropsikiyatri Klinikleri‘nin Nöroloji Bölümünde geniş bir yelpazedeki nörolojik hastalıkların tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.

Nöroloji uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konularında kliniklerimizde hizmet verilmektedir. Gerektiğinde kliniklerimizin anlaşmalı olduğu görüntüleme merkezleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Kraniyal tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial dopler gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki uygulanmaktadır.

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de  yapılabilmektedir.

EMG, EEG, TMS (TMU), Magnetoterapi, HILT ve MLS Lazer gibi, hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi donanımların en güncel versiyonları kullanılmaktadır.

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

Vasküler (Damarsal) Hastalıklar

 •     Geçici İskemik Atak
      TİA, GİA, Transient iskemik atak, geçici iskemik atak, TIA
 •     Beyin Damar Tıkanıklığı (Felç-İnme)
      Felç, inme, stroke, beyin damar tıkanıklığı
 •     Beyin Kanamaları

Paroksismal Hastalıklar

 •     Migren ve Diğer Baş Ağrıları
      Migren, kronik baş ağrısı, baş ağrısı çeşitleri, migren tedavisi.
 •     Epilepsi (Sara)
      Semptomik epilepsi, çeşitleri.
 •     Vertigo (Baş Dönmeleri)
      Baş dönmesi ve hareket duygusunun yitirilmesi, vertigo tedavisi

Beyin Tümörleri, Enfeksiyonlar, Travma

 •     Beyin ve Omurilik Tümörleri
 •     Menenjit Ve Ansefalitler, Ansefalopati
      Menenjit çeşitleri, beyin iltihabı, ensefali.
 •     Hidrosefali
 •     Beyin Travmaları
      Travmatik beyin yaralanmaları, kafa travmaları

Hareket Bozuklukları

 •     Parkinson
      Parkinson hastalığı, sinir sistemi hastalığı, titremeli felç, parkinsonien sendromlar
 •     Kore
 •     Tik, Tremor, Distoni
      Basit motor tikler, boğaz temizleme, burun çekme, ağız germe, göz kırpma, tik çeşitleri, tik tedavisi, irade dışı titremeler, kontrol Kaybı.

Kas Hastalıkları, Nöropati Ve Diskopatiler

 •     Myasteniya Gravis
      Hastalığın adı ağır kas zaafı anlamına geliyor. İstemli kaslardaki zaaf ve çabuk yorulma şeklinde ortaya çıkan nöromüsküler (sinir-kas sistemlerine ait) bir hastalıktır.
 •     Miyopatiler Ve Distrofiler
      Kas sistemi hastalıklarının tümü için kullanılan genel terim. Distrofi ilerleyici bir hastalıktır. Bu hastalıkta kas dokusu küçülür ve zayıflar.
 •     Nöropatiler, Nevraljiler
      Nevralji ağrısı aniden, çok şiddetli ve çoğu kez dayanılmaz bir şekilde, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren ve aniden kaybolan nöbetler şeklindedir.
 •     Bel ve Boyun Fıtıkları
      Bel fıtığının en önemli belirtisi bel ve bacak ağrısıdır. Disklerde meydana gelen sızmalar sinirlere bası yaparak boyun fıtığını ortaya çıkarır.

Demanslar ve Sinir Kılıfı Hastalıkları

 •     Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar
 •     Multipl Sclerozis
  MS, multiple skleroz, özbağışıklık hastalığı
 •     Als (Motor Nöron Hastalığı)
      Amiyotrofik lateral skleroz, MNH, ALS

Diğer Nörolojik Hastalıklar

 •     Yüz Felci
      Eğer beyindeki veya yüz sinirindeki bazı hastalıklar bu iletiyi engellerse yüz felci oluşur ve yüz hareketleri kısmen ya da tamamen ortadan kaybolur.
 •     Bellek Kayıpları
      Bellek kaybı, belleğin (hafızanın) rahatsız olması, bozukluğa uğraması durumudur.
 •     Kronik Yorgunluk
      Yatak istirahatı ile düzelmeyen mesleki, sosyal ve kişisel aktivitede belirgin azalamaya sebep olan halsizlik, kas ve eklem ağrıları ile kendini gösteren bir hastalıktır.
 •     Huzursuz Bacak Sendromu
      Uyku ya da istirahat esnasında bacaklarda hissedilen rahatsızlık, huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacı, uyuşma, karıncalanma olarak tanımlanamayan bir histir.
 •     Konuşma Bozukluğu (Kekemelik)
      Psikolojik sebeplerle doğal ritmin bozulması sonucunda konuşmada ortaya çıkan aksaklıklardır.

Daha fazla bilgi için;

– 0 (212) 281 91 91

– 0 (212) 417 88 88

– 0 (216) 302 00 02